Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Η ΑΥΛΑΙΑ ΑΝΟΙΓΕΙ


Η ΑΥΛΑΙΑ ΑΝΟΙΓΕΙ,Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ


Μαργαρίτα Οικονόμου, Παιγνιοθεραπεύτρια
Ευαγγελία Λούβαρη, Νηπιαγωγός
Ογκολογικά Τμήματα Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:Η δραματοποίηση , η οργάνωση και η παρουσίαση θεατρικής  παράστασης    σε νοσοκομειακό χώρο, προσφέρει την  ευκαιρία   στα νοσηλευόμενα παιδιά να εξωτερικεύσουν  τα συναισθήματα τους και να δώσουν νόημα στις νέες εμπειρίες που  αποκομίζουν  από  το  καινούριο  περιβάλλον  στο  οποίο   βρίσκονται.  . Η δραματοποίηση είναι μια φυσική έκφραση και συνεπώς σπουδαία.
ΣΚΟΠΟΣ: Ο στόχος της οργάνωσης και συμμετοχής σε εκδηλώσεις(παιδικό θέατρο) στα κλειστά ογκολογικά τμήματα οργανώνεται γύρω από την ιδέα της ψυχολογικής στήριξης  των παιδιών, των  γονέων  ,της  ιατρονοσηλευτικής και ψυχοκοινωνικής ομάδας.
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ: Οι  συνθήκες στα ογκολογικά τμήματα, οι εντατικές θεραπείες, η αγωνία για την πορεία της ασθένειας, η μακρόχρονη νοσηλεία και η απότομη αποκοπή από το οικογενειακό, φιλικό και σχολικό περιβάλλον επιβάλουν τη δημιουργία εναλλακτικών τρόπων έκφρασης.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Με τις  αναγκαίες προσαρμογές  ενός έργου(γνωστού ή άγνωστου) που ανταποκρίνεται στις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα των νοσηλευόμενων παιδιών, τις συνθήκες οργάνωσης του χώρου και διερευνώντας τη διάθεση και γενικότερα την κατάσταση κάθε νοσηλευόμενου παιδιού, ο παιγνιοθεραπευτής  και ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες μεθόδους οργάνωσης και στησίματος μιας παιδικής παράστασης στο χώρο του νοσοκομείου όπως:
·         Εξατομικευμένη προετοιμασία στο θάλαμο του παιδιού με εναλλακτικές λύσεις όταν η κατάσταση το απαιτεί.
·         Στόχοι μικροί, βραχυπρόθεσμοι και άμεσα πραγματοποιήσιμοι.
·         Ευελιξία, προσαρμογή θεμάτων, φαντασία και εμπειρία στο χώρο.
·         Δημιουργία συνθηκών με δραστηριότητες και ρόλους που μπορούν να εμπνεύσουν το παιδί,  αναπτύσσοντας τη σκέψη  και τη φαντασία του ,να το βοηθήσουν να εκφράσει τα βιώματα, τις εμπειρίες του και να απελευθερωθεί από τα άγχη και τους φόβους που  το  κατακλύζουν στη δύσκολη φάση της  θεραπείας.
·         Προσφορά κατάλληλου υλικού για την προετοιμασία κάθε παράστασης που στηρίζεται στα ενδιαφέρονται και τις ικανότητες-δεξιότητες του π κάθε παιδιού.
·         Συνεχής υποστήριξη ώστε τα παιδιά να νοιώσουν ότι μπορούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια παράσταση στην όποια θεατές είναι γνωστοί και άγνωστοι, συνομήλικοι και ενήλικες .
·         Ανάπτυξη συστηματικής συνεργασίας με τους γονείς –αδέρφια και με όλους τους φορείς που λαμβάνουν μέρος στη θεραπευτική διαδικασία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
·         Συμμετοχή στην οργάνωση και το σχηματισμό μιας παράστασης.
·         Βίωση αγάπης και ασφάλειας προς το νοσηλευόμενο παιδί.
·         Ανάδειξη των θετικών και ικανών σημείων της προσωπικότητας κάθε παιδιού.
·         Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και του αυτοσεβασμού του.
·         Ευκαιρίες για συνεργασία.
·         Βοήθεια στην οργάνωση και έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων.
·         Ενίσχυση της ψυχολογίας και προετοιμασίας των παιδιών, προκειμένου να ενταχθούν ομαλά κατά την ανάρρωση τους στο οικογενειακό –φιλικό περιβάλλον αλλά και τη σχολική κοινότητα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
·         Η δραματοποίηση και η οργάνωση θεατρικών παραστάσεων ως θεραπευτικό μέσο κρίνονται απαραίτητα για την ψυχική στήριξη του παιδιού στη διάρκεια της θεραπείας  αλλά και στη μετέπειτα ψυχοσωματική του εξέλιξη.
·         Η έμφαση δίνεται στη διαδικασία και όχι στο τελικό αποτέλεσμα, το όποιο σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που ανταποκρίνεται στις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνει η κλινική τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
·         Το πιο σημαντικό για μια παράσταση σε νοσοκομειακό χώρο είναι η ενεργοποίηση και η διατήρηση του ενδιαφέροντος των παιδιών καθώς και οι ευκαιρίες που θα τους δοθούν για δημιουργική έκφραση και ενίσχυση της αυτοεικόνας τους.
·         Η παιγνιοθεραπεύτρια και η εκπαιδευτικός είναι εμπνευστές, συνοδοιπόροι και εμψυχωτές.
·         Η εποικοδομητική συνεργασία με τους εμπλεκόμενους στη σωματική και ψυχικά υγεία του παιδιού κρίνεται απαραίτητη.
·         Η δραστηριοποίηση και η συμμετοχή των προσώπων του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του νοσηλευόμενου παιδιού(γονείς-αδέρφια) θεωρείται αναγκαία και πολύτιμη. 

Οικονόμου Μαργαρίτα -Εβίτα Λούβαρη.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Τα εγκαίνια του  Κέντρου  Παιγνιοθεραπείας  Δημιουργίας  και  Εκφρασης  <<ΑΓΓΙΖΩ>>  έγιναν  στις  29 Νοεμβρίου του 2008. Παρεβρέθηκαν όλοι  οι  Συνεργάτες του Κέντρου καθώς και αγαπημένοι φίλοι και  συνάδελφοι.Αφού μας δώσουν τις καλύτερες ευχές για καλό και δημιουργικό ξεκίνημα ,η βραδιά έκλεισε  με το δρώμενο που συντόνισε η Δραματοθεραπεύτρια μας Ανθή Κασταμονίτου. Το θέμα του δρώμενου ήταν: ΕΝΑ ΔΕΝΔΡΟ ΓΕΜΑΤΟ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΓΙΖΩ.