Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019


Η ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ


Ο αυτισμός και οι συναφείς διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές είναι χρόνιες νευροαναπτυξιακές καταστάσεις με γενετικό υπόβαθρο.
Εμφανίζουν συνδυασμό ποιοτικών αποκλίσεων στους τομείς της κοινωνικής αλληλεπίδρασής, της επικοινωνίας (λεκτικής και μη), του συμβολικού παιχνιδιού καθώς και στερεοτυπικές συμπεριφορές. Ωστόσο αυτές οι αποκλίσεις δεν ακολουθούν μια συγκεκριμένη νόρμα και ποικίλουν ως προς τα συμπτώματα και ως προς την σοβαρότητα αυτών. Εκδηλώνονται σε νεαρή ηλικία( πριν τα 3 έτη) και επηρεάζουν σημαντικούς τομείς της καθημερινής ζωής.
Οι γονείς είναι αυτοί που συνήθως παρατηρούν τις δυσκολίες του παιδιού τους να κατακτήσει τυπικά αναπτυξιακά ορόσημα της ηλικίας του.

Πώς η Λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί με αυτισμό?
Ο ρόλος του εξειδικευμένου λογοπαθολόγου συμβάλει στην αποτελεσματική εκπαίδευση ενός παιδιού με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ). Παρέχει εξατομικευμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των γνωστικών δεξιοτήτων. Επίσης οργανώνει το θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού με στόχο την ανάπτυξη της γλωσσικής κατανόησης και έκφρασης, αφού πρώτα έχει ενισχύσει την κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνιακή πρόθεση του παιδιού.

Πιο αναλυτικά η λογοπαθολογική προσέγγιση αναπτύσσει το παιδί στους εξής τομείς:

Στην επικοινωνία με τους γύρω:
 • «Παρατήρηση από κοινού» (joint/shared attention) δηλαδή να δίνει προσοχή σε ένα αντικείμενο συγχρόνως με κάποιον άλλον.
 • Κοινωνική πρωτοβουλία (social initation) π.χ. να αρχίσει διάλογο
 • Κατανόηση και χρήση εξωγλωσσικών στοιχείων της γλώσσας, όπως χειρονομίες
 • Ακολουθία εντολών
 • Ενσυναίσθηση (theory of mind) να βάζει τον εαυτό του στην θέση του άλλου
 • Μείωση επαναληπτικών συμπεριφορών
 • Βελτίωση βλεμματικής επαφή
Στον λόγο:
 • Ερωτηματικές προτάσεις
 • Απαντήσεις σε ερωτήσεις
 • Να μην φεύγει από το θέμα
 • Μείωση «ρομποτικής»  ομιλίας και την ηχολαλία

Γραπτό λόγο και ανάγνωση ( σε συνεργασία με τον ειδικό παιδαγωγό και εργοθεραπευτή):
 •  Ανάγνωση βιβλίου, συγκέντρωση απαραίτητων πληροφοριών
 • Αφήγηση
 • Γράμματα, λέξεις, προτάσεις
 • Όλα αυτά μαζί με την άρθρωση, την κατάλληλη χρήση του σημασιολογικόυ και πραγματολογικού επιπέδου και την τροφική επιλεκτικότητα πραγματοποιούνται από την λογοθεραπευτική παρέμβαση

Τα προγράμματα παρέμβασης που χρησιμοποιούνται στην Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ) είναι τα ακόλουθα:

 • ABA (Applied Behavioural Analysis)
 • Koegel
 • PRT (Pivotal  Response Training)
 • Bright start
 • PECS(Σύστημα Επικοινωνίας Μέσω Ανταλλαγής Εικόνων)
 • TEACCH (Treatment and Εducation of Autistic and Communication Handicapped Children)
 • Floortime
 • Πρώιμη παρέμβαση
 • Αισθητηριακή ολοκλήρωση για την αντιμετώπιση της δυσπραξίας με την συνεργασία του εργοθεραπευτή
 • Κοινωνικές δραστηριότητες

Η χρήση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας δεν αποκλείει το παιδί από την λεκτική επικοινωνία αλλά κάθε άλλο την ενισχύει καθώς με αυτό το τρόπο κατανοεί τη σημασία της επικοινωνίας.
Όλα τα παραπάνω προγράμματα δεν αποτελούν πανάκεια ούτε βοηθούν όλα τα παιδιά γι αυτό και θα πρέπει ο λογοπαθολόγος να δημιουργεί εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ελλείψεις και ανάγκες του παιδιού και με την ηλικιακή περίοδο που το αναλαμβάνει .

ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Λογοπαθολόγος του Κέντρου "Αγγίζω"