Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Αγαπητοί φίλοι του κέντρου "Αγγίζω" σας ενημερώνουμε για την έναρξη λειτουργίας των ομάδων του κέντρου μας.


Ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας
Χρόνος συνάντησης: Κάθε δεύτερη Παρασκευή 17:00-18:30
Έναρξη ομάδας: 18/10/2013


Παιδική ομάδα
Χρόνος συνάντησης: Κάθε δεύτερη Παρασκευή 18:30-20:00
Έναρξη ομάδας: 20/09/2013


Ομάδα προεφήβων
Χρόνος συνάντησης: Κάθε δεύτερο  Σάββατο 12:30-14:00
Έναρξη ομάδας: 21/09/2013


Ομάδα εφήβων
Χρόνος συνάντησης: Κάθε δεύτερη Κυριακή 17:00-18:30
Έναρξη ομάδας: 22/09/2013


Βιωματικές Εκπαιδευτικές Ομάδες γονέων

Ομάδα γονέων Α
Χρόνος συνάντησης: Ένα Σάββατο το μήνα 11:00-13:00
Έναρξη ομάδας: 14/09/2013Ομάδα γονέων Β
Χρόνος συνάντησης: Κάθε δεύτερη Τετάρτη 19:30-21:00
Έναρξη ομάδας: 18/09/2013


Ομάδα Αυτογνωσίας με την τεχνική του θεάτρου playback
Χρόνος συνάντησης: Κάθε Τρίτη19:30-21:30
Έναρξη ομάδας: 15/10/2013
Δήλωση ενδιαφέροντος:  έως Κυριακή 6/10